اطلاعیه 3: زمان و مکان برگزاری تورنمنت 96-97 , خانه ریاضیات پروفسور هشترودی تبریز