اطلاعیه دوم در مورد ثبت نام تورنمنت شهری مسکو , خانه ریاضیات پروفسور هشترودی تبریز