اطلاعیه ثبت نام تورنمنت شهری 96 – 97 , خانه ریاضیات پروفسور هشترودی تبریز