کلاس های دانش افزایی پاییز ۹۶ , خانه ریاضیات پروفسور هشترودی تبریز