ارکان تشکیلات خانه ریاضی , خانه ریاضیات پروفسور هشترودی تبریز

ارکان تشکیلات خانه ریاضی

ارکان و تشکیلات خانه ریاضیات استان عبارتند از :

الف – هیات امناء

ب – شورای علمی اجرایی خانه ریاضیات

ج – مدیریت و امور اجرایی

هیات امناء شامل :

الف – استاندار محترم آذربایجان شرقی ( رئیس هیئت امناء )

ب – معاونت محترم برنامه ریزی استانداری ( قائم مقام )

ج – رئیس دانشگاه تبریز

د – مدیر کل آموزش آموزش و پرورش استان ( دبیر هیئت امناء )

ه – مدیر کل محترم امور اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی

و – رئیس شورای شهر تبریز

ز – رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

ح – مدیر کل محترم ارشاد استان

ط – سه نفر از اساتید دانشکده ریاضی دانشگاه تبریز

ک – نماینده مجمع انجمن های علمی معلمان ریاضی

ل – مدیر خانه ریاضیات

 

شورای علمی اجرایی خانه ریاضیات استان :

آقایان : دکتر مهرورز – دکتر پور رضا – دکتر جباری – دکتر نقی پور – دکتر رادپور – سید حسن حسینی – علیزضا زمانی – سیروس فرهنگی

 

مدیر اجرائی : آقای سیروس فرهنگی

 

منابع مالی :

دریافت کمک از منابع عمومی و کمک های نهاد های دولتی، کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات بین المللی و درآمد های ناشی از حق عضویت اعضاء ( شهریه ای در قبال خدمات دریافت نمی شود.)

 

نهاد های حمایت کننده :

استانداری محترم آذربایجان شرقی، اداره کل آموزش و پرورش استان و شورای مرکزی خانه ریاضیات ایران

 


ارسال نظر

نام:
ایمیل:
وب سایت:
متن و پیام شما:

  • سه شنبه ۲۴ آبان